Ứng dụng tạm thời ngừng hoạt động.

Nếu quý cơ quan (anh/chị) có nhu cầu sử dụng xin liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An

Điện thoại: 0238 350 00 27

Xin cảm ơn!